• پیتزا پاکتی (Trapizzino)پیتزا پاکتی (Trapizzino)
    در این پیتزا (پاکتی) مواد مختلف در داخل آن قرار می‌گیرد و دو طرف آن را با خمیر می‌پوشانند و پس از پخت به شکل مثلثی برش داده و سرو می‌کنند. این مدل از پیتزا در بسیاری از کشورها پخته می‌شود و طرفداران بسیاری دارد.