• پیتزا استرومبولیپیتزا استرومبولی
    پیتزا رولی (استرومبولی) (Stromboli) اسم یه آتشفشان معروف توی ایتالیاس که تقریبا میشه گفت جزو آتشفشانای خیلی فعاله و هرچند دقیقه یک بار ممکنه فوران های کوچیک