• لازانیای مرغ و قارچلازانیای مرغ و قارچ
    مواد لازم برای این غذا: ورق لازانیا، سینه مرغ، قارچ، سس بشامل، پنیر پارمسان و موزارلا، سیر و اسفناج