• لازانیا رولیلازانیا رولی
    مواد لازم برای تهیه رول لازانیا: ورق لازانیا، سس بشامل، مایه ی ماکارونی، پنیر موزارلا، پنیر پارمسان، پنیر چدار، نمک و فلفل