جستجوی کلمه کلیدی: کوفته تهرانی

کوفته دست به گردن از غذا‌های اصیل تهران که فراموش شد!

شهر تهران نیز به اندازه بقیه شهر‌های ایران دارای غذا‌های اصیل و با قدمت است که بسیاری از آن‌ها ناشناخته مانده‌اند. یکی از این غذا‌ها کوفته دست به گردن است که از غذا‌های اصیل و قدیمی شهر تهران محسوب می‌شود.